ÖVERBLICK

Denna webbsida drivs av COMFORTLY. Genom webbsidan kommer termerna "vi", "oss" och "vår" referera till COMFORTLY. COMFORTLY erbjuder denna webbsida, inklusive all information, verktyg och tjänster tillgängliga från denna webbsida till dig, användaren, förutsatt acceptans av alla villkor, poliicys och notiser angivna här.

Genom att besöka vår webbsida och/eller handla något från oss, ingår du i vår "Service" godkänner att binda dig till följande villkor ("Användarvillkor"), inklusive de extra villkoren och riktlinjer refererat här och/eller tillgängliga via länke. Dessa villkor för tjänsten appliceras på alla användare av webbsidan, inkluderat utan begränsning användare som är webbläsare, säljare, kunder, återförsäljare och/eller medarbetare av innehåll.

Var god läs dessa Villkor för tjänsten noggrant innan du får tillträde eller använder vår webbsida. Genom tillträde eller användande av delar av vår webbsida, godkänner du att vara bunden till dessa villkor för tjänsten. Om du inte godkänner alla dessa villkor, då kan du ej få tillträdde till webbsidan eller använda någon av tjänsterna. Om dessa villkor för tjänsten anses vara ett erbjudande, är godkännande explicit limiterat till dessa villkor för tjänsten.

Nya funktioner eller verktyg som läggs till den nuvarande butiken skall också vara ett ämne för Användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen of Användarvillkoren när du helst önskar på denna sida. Vi reserverar oss rätten till att uppdatera, ändra eller byta ut delar av dessa Användarvillkoren genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar för vår webbsida. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sidan då och då för ändringar. Ditt fortsatta användande eller åtkomst av webbsidan efterföljande publicering av ändringar ger godkännande av de ändringarna.

Vår butik levereras på Shopify Inc. De tillhandahåller oss den online e-commerce plattformen som möjliggör för oss att sälja produkter och tjänster till dig.

SEKTION 1 - ONLINE BUTIK VILLKOR

Genom godkännande av dessa Användarvillkor representerar du dig själv som av myndig ålder i de stat eller provins där du bor, eller att du är av myndig ålder i den stats eller provins där du bor och att du har gett oss medgivande att tillåta någon av dina föräldrar att använda denna webbsida.

Du får ej använda våra produkter i något illegalt eller tillåtet syfte och du får heller inte, i användandet av tjänsten, bryta på några lagar inom din jurisdiktion (inklusive men ej limiterad till copyright lagar).

Du får ej överföra några virus eller annan kod av destruktiv sort.

Ett övertramp eller brytande av något av dessa Villkor kommer att resultera i ett omedelbart avslut av dina tjänster.

SEKTION 2 - GENERELLA VILLKOR

Vi reserverar oss för rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst, och när som helst.

Du är införstådd med att ditt innehåll (ej inkluderat kredkortinformation), kan skickas okrypterat och involvera (a) överföring över ett olika nätverk; och (b) ändringar för att anpassa och ställa om till tekniska krav för att connecta till nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring mellan nätverk.

Du går med på att ej återskapa, duplicera, kopiera, sälja, återsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användande av tjänsten eller åtkomst till tjänsten eller annan kontakt på webbsidan som tjänsten är tillhandahållet igenom, utan uttryckligt skriven tillåtelse från oss.

Rubrikerna i detta Användarvillkor inkluderas för bekvämlighet endast och kommer ej att limitera eller i övrigt påverka dessa Användarvillkor.

SEKTION 3 - RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET FÖR INFORMATION

Vi är ej ansvariga om information som är tillgängliggjord på dena webbsidan inte är riktigt, komplett eller aktuell. Material på denna webbsida är tillhandahållet för generell information endast och ska ej förlitas på eller användas som ensam bas för att ta beslut utan konsult primärt, mer aktuell, mer komplett eller mer tidsenlig källa för information. All förlitande på material på denna webbsida sker på egen risk.

Denna webbsida kan innehåller viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är ej aktuell och är tillhandahållet för referens endast. Vi reserverar oss rätten att modifiera innehållet av denna webbsida när som helst, men vi har inget krav på oss att uppdatera information på vår sida. Du godkänner att det är ditt ansvar att läsa av ändringar på vår webbsida.

SEKTION 4 - FÖRÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER

Priser på våra produkter är ämnade för ändringar utan notis.

Vi reserverar oss rätte natt när som helst förändra eller stänga av tjänsten (eller någon del av innehållet) utan någon notis.

Vi skall ej bli ansvariga till dig eller någon tredje part för förändringar, prisändringar, avstängning eller avslutande av tjänsten.

SEKTION 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan bli tillgängliga exklusivt online via webbsidan. Dessa produkter eller tjänster kan ha limiterat antal och är ämnat för returer eller byten endast i enlighet med vår Returpolicy.

Vi har gjort alla ansträngningar i att visa så riktigt som möjligt när det gäller färger och bilder på våra produkter som visas i butiken. Vi kan ej garantera att din dators monitors display av färg är riktig.

Vi reserverar oss rätten, men är en bunden att, limitera försäljning av våra produkter eller tjänster eller vilket person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt på en fall-till-fall basis. Vi reserverar oss rätten att limitera kvantiteten av vilket produktion eller tjänster som helst som vi erbjuder. Alla beskrivningar av våra produkter eller prissättningar är ämnat att ändras när som helst utan notis, med ensam diskretion av oss. Vi reserverar oss rätten att avsluta vilket produkt som helst när som helst. Erbjudanden för alla produkter eller tjänster på denna webbsida är ogiltiga där de är förbjudna.

Vi försäkrar ej att kvalitén på produkter, tjänster, information eller annat material köper eller erhållet av dig kommer motsvara dina förväntningar, eller att alla fel på tjänsten kommer att rättas.

SEKTION 6 - RIKTIGHET AV FAKTURA- OCH KONTOINFORMATION

Vi reserverar oss för rätten att vägra en order du lägger hos oss. Vi kan, i vår egna diskretion, begränsa eller avbryta antal köp per person, per hushåll eller per order. Dessa begränsningar kan inkluderas ordrar lagda av en och samma kund, kreditkort och/eller ordrar som använder samma faktura- eller leveransadress.I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en order, kan vi försökta meddela dig genom att mejladressen och/eller fakturaadressen/telefonnumret angivet då beställningen gjordes.Vi reserverar oss för rätten att begränsa eller förbjuda ordrar som, i vår egna bedömning, verkar vara lagt dealers, återförsäljare eller distributörer.

Du går med på att tillhandahålla aktuell, komplett och riktig köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du går med på att kvickt uppdatera ditt konto eller annan information, inklusive din mejladress och kreditkortsnummer och expirationsdatum, so att vi kan fullfölja din transaktion och kontakta dig som vi bör.

För mer detaljer, var god granska vår returpolicy.

SEKTION 7 - FRIVILLIGA VERKTYG

Vi kan tillhandahålla dig med access till tredje parts verktyg vilka vi varken har överblick eller kontroll över.

Din vetskap och ditt godkännande om att vi tillhandahåller sådana verktyg "som de är" och "som tillgängliga" utan några garantier, representationer eller villkor på något vis och utan något stöd. Vi ska ej ha något ansvar på något som helst vis som kan uppkomma kring användande av valfritt tredje parts verktyg.

Användande från dig av frivilliga verktyg erbjudna via webbsidan är helt och hållet på egen risk och diskretion och du bör försäkra dig om att du är bekant med och godkänner villkoren för verktygen som är tillhandahållna av relevant tredje parts provider(s).

Vi kan ocks, i framtiden, erbjuda nya tjänster genom webbsidan (inklusive, release av nya verktyg och resurser).Sådana nya verktyg eller tjänster skall också vara ämnade för dessa Användarvillkor.

SEKTION 8 - TREDJE PARTS LÄNKAR

Visst innehållet, produkter och tjänster tillgängliga via vår Tjänst kan inkludera material från tredje parter.

Tredje parts länkar på vår webbsida kan riktiga dig till tredje parts webbsidor som ej är affilierade med oss. Vi är ej ansvariga att undersöka och utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar ej och bär ej ansvar eller ansvarar för något tredje parts material eller webbsida, eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje parter.

Vi bär en ansvar för skada relaterat til köpet eller användande av varor, tjänster, resurser, innehållet eller andra transactions gjorda kopplat till tredje parts webbsidor. Var god granska noggrant tredje parts policys och praktiker och försäkra dig om att du förstår dem innan du involverar dig i en transaktion. Klagomål, orosmål eller frågor gällande tredje parts produkter skall riktas till tredje parten.

SECTION 9 - ANVÄNDARES KOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANNAT.

Om, på vår begäran, du gör specifika inskick (som t ex tävlingsbidrag) eller utan begäran från oss att du skickar in idéer, förslag, planer eller annat material, antingen online, via mejl,via post eller annat (såsom kommentarer), godkänner du att vi, vid vilket tillfälle som helst, utan restriktion ändrar, kopierar, publicerar, distribuerar, översätter och på annat sätt använder i vilket medie vad du än skickar till oss. Vi är och skall under inga omständigheter (1) hålla kommentarer under konfidens; (2) att betala kompensation för kommentarer eller (3) att svara.

Vi kan, men har inga krav på det, övervaka, ändra och ta bort innehållet som vi beställer i vår egen diskretion är olovligt, offensiva, hotande, kränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat vis stötande eller bryter mot någon parts intellektuella egendom eller dessa Användarvillkor.

Du godkänner att dessa kommentarer ej kommer att bryta mot någon tredje part, inklusive copyright, varumärk, privacy, personlighet eller annan personlig eller äganderätt. Vidare godkänner du att kommentarer ej kommer att innehålla olovliga eller kränkande, eller obscent material. Eller innehålla något som helst datavirus eller annan skadlig programvara som på något sätt kan påverka operationella tjänsten eller relaterat till webbsidan. Du får ej använda falska mejladresser, låtsas att vara någon annan än du själv eller på annat sätt missleda oss eller tredje parter med någon kommentar. Du är ensamt ansvarig för alla kommentarer du gör och dess riktighet. Vi tar inget ansvar och antar ingen skyldighet för kommentarer du postar eller heller inte tredje parter.

SEKTION 10 - PERSONLIG INFORMATION

När du skickar personlig information genom vår butik är den kontrollerad av vår Integritetspolicy.

SEKTION 11 - FEL, ORIKTIGHET OCH UTELÄMNANDE

Emellanåt kan det finnas information på vår webbsida som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, promotion, erbjudande, produktens leveranskostnader, och tillgänglighet. Vi reserverar oss för rätten att ändra dessa fel, oriktigheter och utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i Tjänsten eller annan relaterad webbsida är oriktig när som helst utan att meddela (inklusive efter att du har skickat en order).

Vi lovar inget åtagande att uppdatera, ångra eller förtydliga information i Tjänsten eller annan relaterad webbsida, inklusive utan begränsning, pris, information, förutom om lagen kräver det. Ingen specifik uppdatering eller refresh datum applicerat i Tjänsten eller annan relaterad webbsida, skall tas in för att indikera att alla information i Tjänsten eller annan relaterad webbsida har blivit modifierad eller uppdaterad.

SEKTION 12 - FÖRJUDEN ANVÄNDNING

Utöver andra förbud som nämnts i Användarvillkoren är du förbjuden att använda webbsidan eller dess innehåll: (a) för något olovligt syfte; (b) att få andra att göra olovligt; (c) om du bryter mot internationella, federala eller provinsiella regler, lagar eller lokala förordningar; (d) om du kränker eller överträder vår intellektuella egendom eller den intellektuella egendomen hos andra; (e) om du trakasserar, smädar, förolämpar, skadar, förtalar, skvallrar, nedvärderar, skrämmer eller diskriminerar baserat på kön, sexuell orientering, religion, etnicitet, ras, ålder, ursprung eller handikapp; (f) om du skickar falsk eller vilseledande information; (g) om du laddar upp eller för över virus av något slag eller skadlig kod som på något vis påverkar funktionaliteten eller den operativa förmågan av Tjänsten eller relaterad webbsida, andra webbsidor eller internet; (h) om du samlar eller spårar information från andra; (i) för spam, phishing, farmar, förtext, spindlar, crawl eller skrapar; (j) för annat obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för ingripande eller snärjande säkerhetsfeatures av Tjänsten eller annan relaterad webbsida, andra webbsidor eller internet. Vi reserverar oss rätten att avsluta ditt användande av Tjänsten eller annan relaterad webbsida om du brukar någon av de förbjudna områdena.

SEKTION 13 - AVSÄGANDE AV GARANTI; BEGRÄNSNING AV ANSVARSOMÅRDE

Vi garanterar inte, representerar eller ansvarar för att ditt användade av vår tjänst kommer vara oavbrutet, tidsenligt eller säkert eller felfritt.

Vi garanterar inte att resultaten som kan nås från användande av tjänsten kommer vara riktiga eller tillförlitliga.

Du godkänner att till och från kan vi ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.

Du godkänner att användande, eller icke-förmågan att använda, tjänsten är på din egna risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster levererat till dig genom tjänsten är (om ej tydligt uttryckt av oss) tillhandahållen 'som det är' och 'som tillgängligt' för ditt bruk, utan någon representation , garanti eller villkor av något slag, både express eller antytt,inklusive alla garantier eller villkor för handlande, fitness för specifikt syfte, slitstarkt, title eller icke-kränkande.

På inget vi skall COMFORTLY, våra direktörer, officers, anställda, affiliates, agenter, entreprenörer, interner, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licenser bli ansvariga för skador, förluster, eller annan direkt, indirekt, incident utan begränsning, förlorad vinst, förlorad intäkt, förlorat sparkapital, förlorad data, kostnader eller annat slitage oavsett om baserat på kontrakt, kränkning, strikt ansvar eller annat, uppkommet från ditt användande av alla våra tjänster eller produkter kopplat till tjänsten eller annan produkt, inklusive men en begränsat till, några fel eller oegentligheter i allt innehåll, eller annan skada uppkommen som resultat av användande av tjänsten eller innehåll (eller produkt) postat, skickat eller gjort tillgängligt via tjänsten, även om rådgiven om dess möjlighet. Då visa stater eller jurisdiktioner inte tillåter exkluderande av limiterande av ansvarsområde för konsekvenser eller incidentskador, i sådana stater eller jurisdiktioner, skall vårt ansvarsområde vara limiterat till det maximala omfattningen tillåten av lagen.

SEKTION 14 - SKADEERSÄTTNING

Du godkänner att gottgöra, försvara och hålla harmlöst COMFORTLY och våra direktörer, officers, anställda, affiliates, agenter, entreprenörer, interner, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licenser fritt från skada eller andra krav, inklusive resonabla advokatkostnader, skapta av tredje parter uppkomna från din brott mott dessa Användarvillkor eller de dokument de införlivar genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter av tredje parter.

SEKTION 15 - SKILJEDOM

Om så skulle ske att någon bestämmelse i dessa Användarvillkor är bestämd att vara olovlig,tom eller ogenomförbar, skall sådan bestämmelse inte desto mindre vara genomförbart till den största grad tillåten av applicerad lag, och den ogenomförbara delen skall anses skiljas från dessa Användarvillkor, sådant beslut skall inte påverka giltighet och genomdrivbarheten av några andra kvarvarande bestämmelser.

SEKTION 16 - UPPSÄGNING

Skyldigheterna och ansvarsområdet parterna drar på sig innan avslutande datum skall kvarleva avslutandet av detta avtal för alla syften.

Dessa Användarvillkor är effektiva tills avslutat av antingen dig eller os. Du kan avsluta dessa Användarvillkor när du vill genom att meddela oss att du inte längre önskar använda våra Tjänster, eller när du slutar använda vår webbsida.

Om du i vår egna bedömning misslyckas eller att vi misstänker att du misslyckas, att spela med några av våra villkor av dessa Användarvillkor kan vi också avsluta detta avtal när som helst utan att meddela och du kommer fortsätta vara ansvarig för alla summor skyldig fram till datumet för avslutandet; och/eller i enlighet kan vägra dig tillgång till våra Tjänster (eller annan del av).

SEKTION 17 - HELA AVTALET

Misslyckandet från oss att utöva eller förstärka någon rätt eller bestämmelse av dessa Användarvillkor skall inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa Användarvillkor och andra policys eller operativa regler postat av oss på denna webbsida eller i respekt för Tjänsten utgör hea avtalet och förståelsen mellan dig och oss och kontrollerar ditt användande av Tjänsten, efterträdandes alla tidigare eller samtida avtal, kommunikationer eller förslag, muntliga eller i skrift, mellan dig och oss (inklusive, men ej begränsat till, alla tidigare versioner av Användarvillkoren) .

Alla oklarheter av tolkningen av dessa Användarvillkor skall ej vara uttolkade mot den kommenderande parten.

SEKTION 18 - BESTÄMMANDE LAG

Dessa Användarvillkor och alla separata avtal när vi tillhandahåller dig Tjänster skall vara bestämmandes av och uttolkade i enlighet med lagen av United Kingdom.

SEKTION 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN

Du kan granska den mest aktuella versionen av Användarvillkoren när du vill på denna sida.

Vi reserverar oss rätten att i vår egna diskretion uppdatera, ändra eller byta ut delar av dessa Användarvillkor genom att posta uppdateringar och ändringar på vår webbsida. Det är ditt ansvar att kontrollera vår webbsida periodvis för ändringar. Ditt fortsatta användande eller access av vår webbsida eller Tjänsten följt efter postande av ändringar av dessa Användarvillkor utgör acceptans för de ändringarna.

SEKTION 20 - KONTAKTINFORMATION

Frågor angående Användarvillkoren skall skickas till oss på info@comfortly.com.